English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τετραϋδροκανναβινόλη & Νευρική Ανορεξία

Τα αποτελέσματα από μια κλινική μελέτη διάρκειας τριών ετών επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά ότι η THC μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με νευρική ανορεξία να κερδίσουν βάρος.

Ενώ η Κάνναβη είναι γνωστό ότι αυξάνει την όρεξη, η μελέτη ήταν η πρώτη που ήρθε να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της κύριας χημικής της ουσίας, της τετραϋδροκανναβινόλης, σε ασθενείς με διαταραχή βρώσης.

Η νευρική ανορεξία πλήττει τις γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες και προκαλείται από έναν παράλογο φόβο ότι θα παχύνεις, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσληψης τροφής και την υπερβολική απώλεια βάρους.

Ερευνητές από το Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Οντένσε στη Δανία, παρακολούθησαν 24 γυναίκες με σοβαρή μακροχρόνια νευρική ανορεξία, στις οποίες δόθηκε συνθετική THC σε χάπια (δροναβινόλη), ως μέρος μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα στο περιοδικό International Journal of Eating Disorders.

Η θεραπεία με δροναβινόλη ήταν καλά ανεκτή. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων έκθεσης, προκάλεσε μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και έλαβαν 4 εβδομάδες καθημερινά και διαδοχικά δροναβινόλη και εικονικό φάρμακο, με ένα διάλειμμα τεσσάρων εβδομάδων στο ενδιάμεσο για έκπλυση.

Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς απέκτησαν 0,73 κιλά περισσότερο βάρος κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων θεραπείας με δροναβινόλη σε σύγκριση με τις 4 εβδομάδες που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Αν και η βελτίωση ήταν μέτρια, οι συγγραφείς εισηγούνται ότι μια μεγαλύτερη περίοδος θεραπείας μπορεί να παράγει πιο σημαντικά οφέλη.

Παρενέργειες δεν μετρήθηκαν επίσημα, αλλά οι συγγραφείς παρατήρησαν ελάχιστες δυσμενείς αναφορές. Τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση που ακολούθησε για έναν χρόνο επιβεβαίωσαν επίσης την ασφάλεια της θεραπείας με τετραϋδροκανναβινόλη.

Αρχεία σωματικού βάρους που συλλέχτηκαν έως και ένα χρόνο μετά το τέλος της μελέτης, έδειξαν ότι η διατροφική κατάσταση των συμμετεχόντων συνέχισε να βελτιώνεται χωρίς να αναπτύξουν εθισμό ή συμπτώματα υπαναχώρησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δροναβινόλη ήταν ασφαλής σ' αυτούς τους ασθενείς με μακροχρόνια νευρική ανορεξία.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυτή η μελέτη ήταν η πρώτη που έγινε τα τελευταία 30 χρόνια για να διερευνήσει τις πιθανές επιδράσεις της THC στη νευρική ανορεξία. Προηγούμενες μελέτες πάνω στην THC και την αύξηση του σωματικού βάρους έχουν γίνει μόνο όσον αφορά ασθενείς που πάσχουν από ανορεξία που προκαλείται από ασθένειες όπως ο καρκίνος και το AIDS.

Ωστόσο, λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος της μελέτης, οι συγγραφείς λένε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες πριν η THC μπορέσει να συστηθεί ευρέως ως θεραπεία για την νευρική ανορεξία.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε πριν από την εκτύπωση και υποστηρίχτηκε ανεξάρτητα από το Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Οντένσε.

άρθρο: LeafScience.com (15/10/2013)

μετάφραση: Βασιλιάς της Μοναξιάς

πηγή:http://cannabishellas.com/farmakeitiki-kannabi/tetra-drokannabinoli-neiriki-anoreksia
πηγή: http://www.leafscience.com/2013/10/15/clinical-study-finds-thc-effective-anorexia-nervosa/

Indica vs. Sativa: Understanding The Differences

Indica and sativa are the two main types of cannabis. Here’s how to tell them apart.

Cannabis is one of the oldest crops known to mankind, with records of its cultivation dating back thousands of years.
Today, it is widely accepted that marijuana has two different species: Cannabis indica and Cannabis sativa. Cross-breeding of the two types has led to a wide variety of hybrid strains with unique characteristics.
The differences between indica and sativa remain a subject of much debate, especially among scientists who study the plant. However, most agree that indica and sativa plants are distinct in a number of ways.

Appearance

The most accepted way of distinguishing indica versus sativa is by appearance, or what scientists refer to as morphology.
indica-vs-sativa-02-06-19
Sativa plants are tall, loosely branched and have long, narrow leaves. They are usually grown outdoors and can reach heights of up to 20 feet.
Indica plants are short, densely branched and have wider leaves. They are better suited for growing indoors.

Effects

Besides appearance, indica and sativa plants are commonly believed to have different effects on their user. These effects include:
Sativa
  • uplifting and energetic
  • cerebral, spacey or hallucinogenic
  • best suited for day use
Indica
  • relaxing and calming
  • body buzz or ‘couch lock’
  • best suited for night use

However, no scientific study has confirmed these differences, and there is some doubt about their accuracy. In fact, history suggests a much simpler difference between indica and sativa.
The original classification of Cannabis indica was made by French biologist Jean-Baptiste Lamarck in 1785.
Lamarck observed that certain marijuana plants from India were intoxicating and could be made into hashish. But traditional hemp crops, which were more common in Europe, had no mind-altering effect.
indica-vs-sativa-4-06-19
He came up with the name Cannabis indica to distinguish Indian cannabis from European hemp, which was known at the time as Cannabis sativa. Likewise, Cannabis indica was specificallyrecognized as a therapeutic in Western medicine during the 1800s.

Origin/Genetics

Scientists that have studied the differences between indica and sativa have come up with a number of theories based on genetics. One prevailing theory focuses on the genetic production of THC and CBD.
Plants that produce high levels of THC express genes that code for the enzyme THCA synthase. This enzyme converts CBG into THCA, which becomes THC when heated. These plants are typically considered indica.
(Photo: Gagne et al., 2012)
On the other hand, some plants express genes that code for the enzyme CBDA synthase. This enzyme converts CBG into CBDA, the precursor of CBD, instead. These plants are typically considered sativa.
Based on this explanation, indica plants have high THC:CBD ratios and sativa plants have high CBD:THC ratios.
The problem is that, today, many strains produce varying amounts of both enzymes. Someresearchers believe this is due to hybridization of the gene pools, which explains why some sativas are rich in THC and some indicas are not.
indica-vs-sativa-3-06-19
An alternate theory based on geographic origin has also been proposed. A common Cannabis species is thought to have originated from central Asia before separating into distinct sativa and indica gene pools.
Recent attempts to distinguish sativa verses indica have relied on a combination of geographical and genetic theories. The existence of a few rare species, such as Cannabis ruderalis, has beensuggested but much about them remains unknown.

www.leafscience.com

THC & καρδιακή προσβολή

Μικρές ποσότητες τετραϋδροκανναβινόλης προστατεύουν από το έμφραγμα

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Ιατρικό Κέντρο Ερευνών Felsenstein στο Ισραήλ προσφέρει κάποια νέα στοιχεία για τη φαρμακευτική αξία της Κάνναβης. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Biochemical Pharmacology, πραγματοποιήθηκε για να προσδιοριστεί η επίδραση μικρών ποσοτήτων τετραϋδροκανναβινόλης (THC) στην προστασία της καρδιάς. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ποντίκια.

Όπως λοιπόν δηλώνει το ισραηλινό ερευνητικό κέντρο Felsenstein, "Μια εξαιρετικά χαμηλή δόση της THC πριν από την ισχαιμία (ανεπαρκής ροή του αίματος) είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία που μειώνει την ισχαιμική ζημιά του μυοκαρδίου (έμφραγμα)".

Οι ερευνητές χορήγησαν μικρές ποσότητες THC (4 φορές λιγότερο από την μεθυστική ποσότητα) σε ποντίκια, πριν την προσομοίωση καρδιακής προσβολής μέσω του περιορισμού της ροής του αίματός τους.

Η THC χορηγήθηκε σε τρία διαφορετικά χρονοδιαγράμματα: 2 ώρες πριν, 48 ώρες πριν, και 3 εβδομάδες πριν από τη συνεχή θεραπεία.

Για να εκτιμηθεί η επίδραση της THC σ' αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές παρατήρησαν μια σειρά από κοινά σημεία ή/και υπολειπόμενες επιδράσεις των καρδιακών προσβολών. Σε κάθε πρόγραμμα χορήγησης THC η μελέτη ανέφερε βελτίωση σε κάθε μια από τις κατηγορίες.

Η τετραϋδροκανναβινόλη έχει το πάνω χέρι στις καρδιακές βλάβες

Η Κλασματική Βράχυνση είναι μια αναλογία που χρησιμοποιείται για την αντικειμενική αξιολόγηση των επίπεδων της απόδοσης του καρδιακού κόλπου. Παρατηρώντας αυτή τη σχέση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με THC οδήγησε σε αύξηση 4,7%.

Η τροπονίνη Τ είναι μία ρυθμιστική πρωτεΐνη που βρίσκεται στον καρδιακό μυ, και που διαρρέει στην κυκλοφορία του αίματος, σε περίπτωση καρδιαγγειακής βλάβης. Μεγάλες ποσότητες απ' αυτήν στο αίμα χρησιμοποιούνται συχνά για τη διάγνωση καρδιακών προσβολών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με THC μείωσε την ποσότητα της τροπονίνης Τ κατά μέσο όρο 4 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο.

Η περιοχή των νεκρών ιστών που δημιουργείται από την ανεπαρκή ροή του αίματος μειώθηκε κατά 6% μετά από τη θεραπεία με THC.

Σε περιπτώσεις όπου το αίμα δεν είναι σε θέση να φτάσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δημιουργηθεί ένα έμφραγμα. Αυτή είναι μια περιοχή στην οποία ο ιστός πεθαίνει, εξ αιτίας μιας διαδικασίας που ονομάζεται νέκρωση. Οι ερευνητές μέτρησαν το μέγεθος αυτών των εμφραγμάτων και βρέθηκε ότι μειώθηκε κατά 6% μετά από αγωγή με THC.

Η Καλύτερη υγεία της καρδιάς αναμφίβολα οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η παραπάνω μελέτη δηλώνει ότι μια εξαιρετικά χαμηλή δόση της THC μπορεί να είναι ευεργετική κατά την προετοιμασία για την καρδιακή χειρουργική επέμβαση. Θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά που υπέστη ο ασθενής και, ενδεχομένως, να βοηθήσει και στην ανάρρωση.


άρθρο: Drake Dorm (22/7/2013)

μετάφραση: Βασιλιάς της Μοναξιάς


πηγή: https://www.medicaljane.com/2013/07/22/thc-is-beneficial-for-brain-heart-health/

Μαριχουάνα: Όσα πρέπει να ξέρετε

Οι συζητήσεις για τη νομιμοποίησή της δίνουν και παίρνουν, όμως όπως φαίνεται τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή απέχει… αρκετά. Ο λόγος για τη μαριχουάνα, η χρήση της οποίας έγινε προσφάτως νόμιμη στο Κολοράντο, με ολόκληρες ουρές να σχηματίζονται στα κατά τόπους καταστήματα για την απόκτησή της.

Από τα πλέον διαδεδομένα ψυχοτρόπα βότανα, η μαριχουάνα έχει να επιδείξει μια ευρεία γκάμα θετικών, αλλά και αρνητικών επιδράσεων στον οργανισμό. Μακριά από οποιαδήποτε δόγματα που θεωρούν τη χρήση της «διαβολική» αλλά και αντίστοιχα «άκακη», συγκεντρώσαμε τα κυριότερα – μέχρι στιγμής – επιστημονικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν τόσο τα οφέλη της, όσο και τις αρνητικές της επιδράσεις.

Σε περίπτωση που θέλετε να εντρυφήσετε περισσότερο πάνω στο θέμα, η αντίστοιχη σελίδα του Examine.com διαθέτει όλες τις μέχρι στιγμής επιστημονικές έρευνες που αφορούν το… θαυματουργό και άκρως δημοφιλές αυτό... βότανο.

Τι είναι η μαριχουάνα και πώς επιδρά;
Πρόκειται για ένα φυτό το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα μόρια που ονομάζονται κανναβιδοειδή. Το πιο δημοφιλές από αυτά δεν είναι άλλο από την τετραϋδροκανναβινόλη, γνωστή και ως THC. Αυτή είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη λεγόμενη «μαστούρα» που προκαλεί η χρήση της μαριχουάνας.

Στην ιατρική, η μαριχουάνα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μιας σειράς φλεγμονών και γαστρεντερικών παθήσεων, καθώς επίσης και για τη μείωση του άγχους. Κατά κύριο λόγο, η ιατρική της χρήση αφορά τη θεραπεία για τον καρκίνο, όμως όχι σαν πρωτεύον φάρμακο αλλά σαν «βοηθητικό». Για την ακρίβεια χρησιμοποιείται παράλληλα με την χημειοθεραπεία αφού αυξάνει την όρεξη, προλαμβάνοντας έτσι την μείωση του βάρους, η οποία αποτελεί σύνηθες αποτέλεσμα των χημειοθεραπειών.

Η επίδρασή της στον εγκέφαλο αφορά δύο υποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται τα τοιχώματα των κυττάρων. Οι δύο αυτοί υποδοχείς, για την ακρίβεια, έχουν το ίδιο όνομα με το φυτό: πρώτος κανναβινοειδής υποδοχέας και δεύτερος κανναβινοειδής υποδοχέας (CB1 και CB2). Ο πρώτος είναι υπεύθυνος για τις άμεσες ψυχοδραστικές επιδράσεις, ενώ ο δεύτερος καθορίζει τις μακροπρόθεσμες και τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις της.

Η συχνή χρήση της μαριχουάνας τέλος, μπορεί να προκαλέσει ανοσία στη δραστική της ουσία, κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστης θα χρειάζεται μεγαλύτερη δόση για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση;
Τα περισσότερα από τα οφέλη της μαριχουάνας οφείλονται κατά κύριο λόγο στις ψυχοδραστικές τις επιδράσεις. Συγκεκριμένα, η χρήση της βοηθά στη μείωση του στρες μέσα από την αύξηση της αίσθησης ευφορίας, της μείωσης του άγχους και της αίσθησης που έχει ο χρήστης πως «απομακρύνεται» από το περιβάλλον του.

Παράλληλα, η μαριχουάνα μπορεί να βοηθήσει όσους έχουν χαμηλό σωματικό βάρος να αυξήσουν την κατανάλωση φαγητού, αφού «ανοίγει» την όρεξη, επιδρώντας σε ορμόνες που την ελέγχουν όπως η λεπτίνη και η γρελίνη. Επίσης, μειώνει τον πόνο των νεύρων, βοηθώντας έτσι ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασθένειες που συνδέονται με χρόνιους πόνους.

Και ποια τα αρνητικά της χρήσης;
Η χρήση της μαριχουάνας προκαλεί μια προσωρινή κατάσταση μειωμένης διατήρησης της μνήμης, κάτι που σημαίνει ότι οχρήστης δυσκολεύεται να θυμάται γεγονότα που συνέβησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.Η επίδραση αυτή παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται να προκαλεί μακροχρόνια προβλήματα μνήμης.

Επίσης, όσοι κάνουν συχνή χρήση, ενδεχομένως να νοιώσουν μια μικρή νοητική εξασθένηση – «θολούρα», αν σταματήσουν να κάνουν χρήση, όμως αυτή η αίσθηση εξαφανίζεται ύστερα από μερικές εβδομάδες, χωρίς, λέγεται, να αφήνει μακροπρόθεσμη ζημιά. Η πιο βαριά χρήση τώρα και σε καθημερινή βάση, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην νοητική εστίαση, αλλά και την εκμάθηση νέων πραγμάτων.

Αρκετά στοιχεία δείχνουν πως η χρήση μαριχουάνας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης σχιζοφρένειας, ιδιαίτερα αν η χρήση γίνεται από μικρή ηλικία, όμως αντίστοιχα υπάρχουν και στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι η χρήση της δεν οδηγεί στην εμφάνιση της πάθησης. Σε γενικές γραμμές πάντως, η επιστημονική κοινότητα μοιάζει διχασμένη στο συγκεκριμένο ζήτημα, μιας και οι έρευνες είναι αντικρουόμενες και η εν λόγω πάθηση εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων.

Τέλος, η επίδρασή της στον υποδοχέα CB1 αυξάνει τη ροή του αίματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τη διαστολική πίεση του αίματος, δηλαδή τον δεύτερο αριθμό στο πιεσόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση μαριχουάνας εφ’ όσον συνδυαστεί με λήψη διεγερτικών, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής πάθησης, όπως για παράδειγμα εμφράγματος.

Είναι εθιστική;
Η μαριχουάνα δεν είναι εθιστική στον ίδιο βαθμό που είναι π.χ. η ηρωίνη, η διακοπή στη χρήση της οποίας προκαλεί σοβαρές ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις. Όμως επιδρά στα κέντρα του εγκεφάλου τα οποία συνδέονται με την ευχαρίστηση και δημιουργεί ένα αρκετά σφιχτό «δέσιμο», το οποίο οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι αρκετά δύσκολο να «σπάσει».

Σύμφωνα με έγγραφο της, η Αμερικάνικη Ένωση Εθισμού θεωρεί πως ο εθισμός στη μαριχουάνα είναι «ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας». Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με άλλες ουσίες, νόμιμες ή μη.

Για παράδειγμα, το Institute of Medicine, ιατρικό παρακλάδι της National Academy of Sciences, ανέφερε σε έρευνά του το 1999 ότι 32% των καπνιστών αποκτούν εξάρτηση, το ίδιο και το 23% των χρηστών ηρωίνης, το 17% των χρηστών κοκαΐνης και το 15% όσων καταναλώνουν αλκοόλ. Όμως μόλις το 9% όσων έκαναν χρήση κάνναβης έπαθαν εξάρτηση από την ουσία.

«Αν και λίγοι χρήστες μαριχουάνας εθίζονται σε αυτήν, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που εθίζονται. Όμως φαίνεται να είναι σαφώς λιγότεροι σε σχέση με χρήστες άλλων ουσιών – συμπεριλαμβανομένης της νικοτίνης και του αλκοόλ – και η εξάρτησή τους αυτή φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρή σε σχέση με την εξάρτηση σε άλλα φάρμακα», αναφέρει μεταξύ άλλων η έρευνα.

του Νικόλα Γεωργιακώδη

http://www.in2life.gr/

Κάνναβη, ένα παρεξηγημένο φυτό που μπορεί να σώσει τον πλανήτη

Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και οι περισσότεροι δικαστές, πολιτικοί και νομικοί, έχουν μια σύγχυση σε ότι αφορά τις διάφορες ποικιλίες κάνναβης και τις χιλιάδες διαφορετικές χρήσεις της σε όλο το κόσμο. Αποτέλεσμα της άγνοιας και της παραπληροφόρησης είναι οι εγκληματικές πολιτικές που ποινικοποιούν τη χρήση της, οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στη φυλακή, ενισχύουν την εγκληματικότητα και τη μαφία, προκαλούν το στιγματισμό και την περιθωριοποίηση των καταναλωτών, ενώ στερούν από το κράτος και τους πολίτες μια σημαντική πηγή εσόδων. 
Η Κάνναβη είναι ένα παρεξηγημένο, τα τελευταία 50 χρόνιααυτοφυές και καλλιεργήσιμο φυτό με καταγεγραμμένη όμως χρήση εδώ και 10.000 χρόνιαTo γένος Cannabis L. ταξινομείται συνήθως σε 3 διακριτά είδη: Cannabis sativa,Cannabis indica και Cannabis ruderalisαν και τα δύο τελευταία θεωρούνται πολλές φορές υποείδη της Sativa. 

Το αρσενικό Sativa φυτό (hemp) χαρακτηρίζεται από τη κλωστική και διατροφική του χρήση, καθώς και την πολύ υψηλή του περιεκτικότητα σε ίνες (30-40%) και σπόρους. Το θηλυκό, κυρίως Sativa και Indica, φυτόχαρακτηρίζεται από την ιατρική, τελετουργική και ψυχαγωγική του χρήση, από τη μικρή περιεκτικότητα σε ίνες και σπόρους, καθώς και από τα γεμάτα ρετσίνι άνθη του (φούντες). 
Η κύρια διαφορά τους είναι η περιεκτικότητα στη πιο γνωστή χημική ένωση της κάνναβης, τη ψυχοδραστική Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) που προκαλεί το ευφορικό “φτιάξιμο” και έχει ενταχθεί στη λίστα των παράνομων “ναρκωτικών” ουσιών σύμφωνα με διεθνείς Συμβάσεις του ΟΗΕ. 
Το αρσενικό Sativa φυτό (κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη- hempέχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε THC(0.2-1.5%), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούνται ήδη 46 πιστοποιημένες από την ΕΕ ποικιλίες κλωστικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC χαμηλότερη του 0.2%. Η τόσο μικρή περιεκτικότητα στην ψυχοδραστική ουσία THC αλλά και η απουσία ανθών αποκλείει την ευφορική- ψυχαγωγική του χρήση. 
Αντίθετα οι ίνες, τα φύλλα, το λάδι και τα σπόρια του αρσενικού φυτού έχουν χιλιάδες χρήσεις όπως παραγωγή ανθεκτικών υφασμάτων, σκοινιών, χαρτιούχαρτοποπολτού, τροφίμων με υψηλή θρεπτική αξία (υπερτροφές), οικοδομικών και μονωτικών υλικών, βιοπλαστικών, βιοκαυσίμων (η μηχανή diesel σχεδιάστηκε αρχικά να καίει κανναβέλαιο), υποστρωμάτων για ζώα κ.α.. Οι σπόροι και το λάδι από κλωστική κάνναβη έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία, περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, Ω3 λιπαρά οξέα, αμινοξέα, μέταλλα και βιταμίνες. Η κλωστική- βιομηχανική κάνναβη έχει επίσης πολύ ευεργετικές ιδιότητες για την απορρύπανση νερών και εδαφών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, αγροτικών και βεβαρημένων από χημικά και πυρηνικά περιοχών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό παρασιτοκτόνο και είναι ευεργετική στον εμπλουτισμό των καλλιεργήσιμων εδαφών μέσω τις αμειψισποράς. Επειδή η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού και καθόλου χημικά λιπάσματα και παρασιτοκτόνα, θεωρείται ότι έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και ευεργετική συνολική επίπτωση για το περιβάλλον. 
Η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει τη καλλιέργεια βαμβακιού καθώς είναι πιο ανθεκτική (έως 3 φορές) και ποιοτική ίνα και έχει μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση από το βαμβάκι που απαιτεί τουλάχιστον 14 φορές περισσότερη ποσότητα νερού και πολλά χημικά. Επίσης μπορεί να αντικαταστήσει τον χαρτοπολτό από ξυλεία (πχ ιδιαίτερα για τη παραγωγή χαρτονομισμάτων και χαρτιού), αφού είναι πιο ανθεκτική και πιο αποδοτική ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, σώζοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα δάση και πόρους. Το χαρτί από κλωστική κάνναβη μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι 7 φορές ενώ το κανονικό μόνο τρεις. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περισσότερα από 15.000 εκτάρια (150.000 στρέμματα) κυρίως σε Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύπτει σχεδόν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες. 
Η κλωστική κάνναβη χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα από πολλούς πολιτισμούς σαν σκοινί, ύφασμα, χαρτί και τρόφιμο. Από τους Αιγύπτιους Φαραώ μέχρι τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τους Κινέζους Αυτοκράτορες, από τους πρώτους Χριστιανούς μέχρι τους πρώτους Αμερικανούς Προέδρους και τη μαζική παραγωγή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και η Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα παρήγαγε, επεξεργαζόταν και εξήγαγε πολλούς τόνους κλωστική κάνναβη το χρόνο. Μετά από 50 χρόνια μιας παράλογης απαγόρευσης καταφέραμε το 2013 να ξανανομιμοποιηθεί η κλωστική κάνναβη στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς ακόμα περιμένουμε τις επιμέρους ρυθμίσεις και την εφαρμογή του νόμου. 
Το θηλυκό Sativa και Indica φυτό (ινδική κάνναβη, μαριχουάνα, γκάντζα) έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε THC(5-25%) η οποία ευνοεί την ευφορική- ψυχαγωγική και ιατρική- θεραπευτική της χρήση επίσης εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η πρώτη καταγεγραμμένη θεραπευτική χρήση της κάνναβης είναι το 2.700 π. Χ. στην Κίνα, ενώ μέχρι σήμερα είναι ένα φυτικό αναλγητικό και θεραπευτικό μέσο και καταναλώνεται από εκατομμύρια Ευρωπαίους κάθε μέρα γιατί τους χαλαρώνει, τους διευρύνει τη συνείδηση, την αντίληψη- συνειδητότητα και την ενσυναίσθηση. 
Η εμπειρία είναι διαφορετική για κάθε άτομο, ο καθένας/μια την αντιλαμβάνεται και αντιδράει διαφορετικά. Κοινό είναι το συναίσθημα της ευφορίας και της χαλάρωσης, της σύνδεσης και της κατανόησης, ενώ σε κάποιους μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα, αγωνία και πολλές ασύνδετες σκέψεις, ιδιαίτερα στους άπειρους χρήστες. Λόγω της THC η κάνναβη έχει στοχοποιηθεί και δυσφημιστεί ότι οδηγεί στη παράνοια και την ψύχωση, πράγμα που απέχει από την πραγματικότητα και (αυτο)καταρρίπτει το μύθο της απαγόρευσης στους νέους χρήστες. Σε κάποιους αρέσει, σε άλλους όχι, σίγουρα δεν είναι μια ουσία που κάνει για όλους. Σίγουρα επίσης αυτοί που την καταναλώνουν δεν πρέπει να διώκονται, γιατί αυτό τους παρανοεί περισσότερο από την THC. 
Το φυτό της κάνναβης έχει 483 αναγνωρισμένες χημικές ενώσεις ενώ έχουν απομονωθεί τουλάχιστον 84 κανναβινοειδή εκτός της THC, που δεν είναι ψυχοδραστικά αλλά πολύ ωφέλημα για τον άνθρωπο και την ιατρική, όπως η κανναβιδιόλη (CBD), η κανναβινόλη (CBN) και η τετραϋδροκανναβιβαρίνη (THCV) κ.α. Ιδιαίτερα η αναλογία CDBπρος THC στο φυτό της κάνναβης καθορίζει τη θεραπευτική δράση αλλά και το επίπεδο της “μαστούρας”, ακόμη και τις πιθανές παρενέργειες (κλασσικό παράδειγμα οι ποικιλίες σκανκ που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε CBD και υψηλή σε THC με αποτέλεσμα να αυξάνουν το ρίσκο για μια πιθανή βλαπτικότητα ή έστω το ρίσκο για μια όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία). Η CBD δηλαδήαλληλεπιδρά με την THC και έχει την ικανότητα να μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της. 
Η κάνναβη χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για την αντιμετώπιση περισσότερων από 200 ανθρώπινων παθήσεων.Η ιατρική χρήση της κάνναβης έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία κατά της ναυτίας και του εμετού, του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου, της μη-σκόπιμης απώλειας βάρους, της αϋπνίας, της απώλειας της όρεξης από χημειοθεραπείες, του άσθματος, του γλαυκώματος και των συμπτωμάτων του AIDS. Άλλα σχετικά καλώς επιβεβαιωμένα στοιχεία κάνουν λόγο για θεραπεία της σπαστικότητας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, του πόνου και ειδικότερα του νευρογενούς πόνου, των κινητικών δυσκολιών και των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού καθώς παρουσιάζει αντισπασμωδική και μυοχαλαρωτική δράση και αυξάνει την όρεξη σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης φάρμακα με βάση την κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμα στη θεραπεία δυσλειτουργίας των επινεφριδίων, του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, των ημικρανιών, της ινομυαλγίας και σχετικών παθήσεων. Άλλες ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι η κάνναβη ή συγκεκριμένα κανναβινοειδή χρησιμεύουν στη θεραπεία της κατάχρησης του αλκοόλ και των οπιούχων, της αρθρίτιδας που προκαλείται από περίσσια κολλαγόνου, της αθηροσκλήρωσης, της διπολικής διαταραχής, των συμπτωμάτων επιληψίας και αυτισμού, του μετατραυματικού συνδρόμου, του καρκίνου του παχέος εντέρου, της αισθητηριακής νευροπάθειας σχετιζόμενης με τον HIV, της δυστονίας, της επιληψίας, συγκεκριμένων παθήσεων του πεπτικού συστήματος,των γλοιωμάτων (τύπος όγκου στον εγκέφαλο), της ηπατίτιδας C, τη νόσο του Huntigton, της λευχαιμίας, των όγκων του δέρματος, τη νόσο του Parkinson, του κνησμού, της ψωρίασης, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας,της υπνικής άπνοιας καθώς και της νευρικής ανορεξίας. 
Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά του εξωτερικού (Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία) φάρμακα που παράγονται απ' ευθείας από το φυτό ή που περιέχουν συνθετικές μορφές ουσιών που παράγονται από την κάνναβη ή που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή όμοια με αυτά που βρίσκονται στο φυτό της κάνναβης. Υπάρχουν επίσης πολλές λέσχες μελών- ασθενών (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία) όπου καλλιεργούν ειδικές ποικιλίες κάνναβης για κατανάλωση αποκλειστικά από τα μέλη τους, καθώς και πολλές θετικές μαρτυρίες από θεραπευμένους ασθενείς που κατανάλωσαν χασισέλαιο. 
Όλες αυτές οι ευεργετικές και θαυματουργές χρήσεις του φυτού της κάνναβης μας κάνουν πραγματικά να αναρωτιόμαστε γιατί είναι παράνομη εδώ και 50 χρόνια και ποιοι πραγματικά επωφελούνται από αυτή την απαγόρευση, αφού οι καταναλωτές διώκονται. Η απάντηση είναι απλή. Από την απαγόρευση επωφελούνται τα ανταγωνιστικά οικονομικά συμφέροντα (φάρμακα, πετρέλαιο, χημικά, πλαστικά, αλκοόλ), καθώς και η μαφία και το διεφθαρμένο σύστημα πολιτικών, δικαστών, αστυνομικών και δικηγόρων που τη στηρίζει. Η απαγόρευση είναι πιο επιβλαβής από την ίδια την κάνναβη και δυστυχώς πληρώνουμε ακόμα το μεγάλο κόστος των λάθος πολιτικών που ακολουθούνται εδώ και 50 χρόνια. 
Καμία ουσία δεν είναι ακίνδυνη τελείως και η κατάχρησή της καθορίζει το επίπεδο της βλαπτικότητας. Η κάνναβη δεν είναι τοξική και είναι αποδεδειγμένα λιγότερο βλαβερή από το καπνό και το αλκοόλ. Σύμφωνα και με το έγκυρο ιατρικό περιοδικό The Lancet δεν έχουν υπάρξει καταγεγραμμένοι θάνατοι από δηλητηρίαση (ή υπερβολική δόση) που προκλήθηκε από κάνναβη, ενώ η εκτιμώμενη θανατηφόρος δόση είναι τεράστια και υπερβολικά μεγάλη σε σχέση με άλλες νόμιμες και παράνομες ουσίες όπως η καφεΐνη, η νικοτίνη, το αλκοόλ και η ηρωίνη. Με λίγα λόγια περισσότεροι πεθαίνουν κάθε χρόνο πίνοντας νερό ή τρώγοντας στραγάλια, παρά από κάνναβη. Η κατάχρηση της όμως μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική εξάρτηση, όχι σωματική. Αν υπάρχει προδιάθεση στον χρήστη, η ανεύθυνη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε οκνηρία ή αντικοινωνική- εσωστρεφή συμπεριφορά, αλλά και ψυχωτικά κρούσματα (αγωνία και παράνοια). Η καύση κάνναβης παράγει την ίδια ποσότητα πίσσας με ένα κανονικό τσιγάρο και περίπου 50 γνωστά καρκινογόνα (πχ νιτροζαμίνες, ενεργές αλδεϋδες, βενζοπυρένιο), τα οποία δεν περιέχει το ίδιο το φυτό που έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. 
Η κάνναβη είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη παράνομη ψυχοδραστική ουσία στον πλανήτη και η τέταρτη πιο διαδεδομένη μετά από τις νόμιμες αλκοόλ, καπνό και καφεΐνη. Αυτή τη στιγμή οι χρήστες- καταναλωτές κάνναβης σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζονται με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις (στοιχεία ΟΗΕ 2010) σε περισσότερους από 225 εκατομμύρια με αυξητικές τάσεις, ενώ στην Ευρώπη (πάλι με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις) τουλάχιστον 23 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο και άλλα 12 εκατομμύρια τον τελευταίο μήνα (το 7% περίπου του συνολικού πληθυσμού ενηλίκων). Για την Ελλάδα τα στοιχεία είναι πολύ ελλειπή και λόγο της απαγόρευσης τα δεδομένα δεν είναι ακριβή και αντιπροσωπευτικά καθώς ο φόβος επηρεάζει το επίπεδο των απαντήσεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το 2004 τουλάχιστον το 1.5-2.5% του συνολικού (γενικού) πληθυσμού της Ελλάδας έχει κάνει χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα (8.6% του πληθυσμού έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής του, κυρίως κάνναβη), αλλά τα πραγματικά νούμερα είναι τουλάχιστον πενταπλάσια και εκτιμούμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 500 χιλιάδες με 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας κάνουν περιστασιακή ή τακτική χρήση κάνναβης. Σύμφωνα με άλλα επίσημα στοιχεία του 2011, ένας στους 10 (10.4%) μαθητές-φοιτητές (ηλικίας 15-19 ετών) έχει κάνει πρόσφατα χρήση κάνναβης (το 13.4% των μαθητών έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά) και ένας στους 16 (6.3%) κάνει τακτική και συχνή χρήση. 
Επειδή ακριβώς είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη και λιγότερο βλαβερή από άλλες νόμιμες και παράνομες ουσίες, η απαγόρευσή της είναι εγκληματική και σπρώχνει τους χρήστες να αναζητήσουν εναλλακτικές που είναι πιο τοξικές και επικίνδυνες από την κάνναβη (παράδειγμα τα συνθετικά υποκατάστατα της κάνναβης αλλά και τοξικοεξαρτησιογόνες ουσίες όπως η ηρωίνη και οι κρυσταλλικές μεθαμφεταμίνες). Η απαγόρευση είναι δηλαδή ο προθάλαμος για άλλες πιο επικίνδυνες ουσίες και όχι η ίδια η κάνναβη που ανταγωνίζεται αυτές τις ουσίες. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατανάλωσης της κάνναβης. Τα άνθη (φούντες) και το συμπιεσμένο ρετσίνι (χασίς)συνήθως καπνίζονται σε τσιγάρο, πίπες, τσίλουμ και μπονγκ ή εξατμίζονται (vaporiser) γιατί έτσι είναι πιο άμεση η επίδραση. Από τη θηλυκή κάνναβη βγαίνει επίσης υψηλής περιεκτικότητας λάδι (χασισέλαιο) μετά από επεξεργασία (με βουτάνιο ή καθαρό οινόπνευμα), ενώ μπορεί να φαγωθεί με τη μορφή βουτύρου, κέικ ή μπισκότων, ή να γίνει τσάι. Από τη κάνναβη μπορεί να παραχθεί επίσης βάμμα με αλκοόλη και αιθέριο έλαιο. Τέλος τα σπόρια και τα φύλλα της κλωστικής κάνναβης, που δεν είναι ψυχοδραστικά, είναι τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας και παράγουν εξίσου θρεπτικό λάδι. 
Οδηγίες για ασφαλή χρήση: Υπάρχουν πολλές χιλιάδες ποικιλίες κάνναβης, με διαφορετικά ποσοστά κανναβινοειδών η καθεμία και σίγουρα η κάνναβη που καλλιεργείται πλέον είναι πολύ πιο δυνατή απ ότι πριν 20 χρόνια. Οι ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε THC μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις (πανικό, άγχος, υπόταση) αν δεν περιέχουν εξίσου υψηλά ποσοστά CDB σε ότι αφορά τις ποικιλίες σκανκ και εσωτερικού χώρου.Υπάρχουν πλέον sativa και indica ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD και θα έπρεπε να είναι προτιμητέες.Οι ελληνικές ποικιλίες κάνναβης εξωτερικού χώρου δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα καθώς έχουν πιο σωστή αναλογία CDB προς THC. Σε όσους πάσχουν από σχιζοφρένεια και σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις η κάνναβη, ιδιαίτερα η υψηλής περιεκτικότητας σε THC, μπορεί και να προκαλέσει αρνητικά συμπτώματα, επομένως καλύτερα να αποφεύγετε. 
Η κάνναβη αν αναμιγνύεται με καπνό και άλλες ουσίες θα πάρει μέρος της βλαπτικότητά τους (ιδιαίτερα με τη νικοτίνη και το αλκοόλ) και δεν ενδείκνυται η πρόσμιξή της, ενώ αν κατακρατείται με εισπνοή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους πνεύμονες. Οι δραστικές ουσίες της κάνναβης εκλύονται τα πρώτα δευτερόλεπτα επομένως δεν χρειάζεται να την κρατάς στα πνευμόνια σου με βαθιές εισπνοές για να την ακούσεις καλύτερα, ενώ καλύτερα να καταναλώνεται σκέτη. Η καύση γενικότερα της κάνναβης (μπάφος, μπονγκ) δεν ενδείκνυται ιατρικά, προτιμότερη είναι η εξάτμιση του vaporiser, να φαγωθεί (λάδι, βούτυρο, κέικ) ή να γίνει ρόφημα. Αν φαγωθεί η κάνναβη πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποσότητα καθώς και το γεγονός ότι τα ευφορικά συμπτώματα αργούν να εμφανιστούν (30-45 λεπτά). Το περιβάλλον, η ψυχολογική κατάσταση του χρήστη και η παρέα παίζουν σημαντικό ρόλο στο βίωμα της εμπειρίας. 
Αν φας ή καπνίσεις πολύ κάνναβη μπορεί να αισθανθείς αδιάθετος, να πέσει η πίεσή σου, να ζαλιστείς, να τρομάξεις, ή να μπερδευτείς. Μη φρικάρεις! Πιες λίγο νερό ή πορτοκαλάδα, φάε κάτι γλυκό, βρέξε το σβέρκο σου και τους καρπούς των χεριών σου, χαλάρωσε τα ρούχα σου και κάτσε σε ένα μέρος με αέρα. Η πιο ασφαλής χρήση είναι η υπεύθυνη και λιγότερη χρήση. Σκέψου πρώτα αν σου είναι απαραίτητη, αν κάνεις προβληματική και πολύ συχνή χρήση και αν θα μπορούσες να το ελαττώσεις λίγο (άλλωστε την ακούς καλύτερα αν δεν πίνεις πολύ). Το δικαίωμα στην αυτοκαλλιέργεια, οι κοινωνικές λέσχες κάνναβης και η κρατικά ελεγχόμενη παραγωγή και διάθεση διασφαλίζουν τη ποιότητα, την ασφαλή χρήση και την αποφυγή της χρήσης χημικών επιβλαβών για την υγεία. 
Για εμάς η λύση είναι μία. Αφενός αποποινικοποίηση της χρήσης και των χρηστών. Είναι εγκληματικό να αντιμετωπίζονται σαν παράνομοι τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν κάθε δικαίωμα να γεμίζουν το κεφάλι τους με ότι γουστάρουν, από τη στιγμή μάλιστα που δεν προκαλούν βλάβη σε άλλον (ο βασικός ορισμός του εγκλήματος) και δεν καταναλώνουν μια ιδιαίτερα βλαπτική ουσία. Αφετέρου πρέπει να νομιμοποιηθεί η ψυχαγωγική, ιατρική και βιομηχανική χρήση και (αυτο)καλλιέργεια της κάνναβης. Αυτό θα έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και τον μεταπρατικό τομέα, θα βοηθήσει τη βιώσιμη ανασυγκρότηση της υπαίθρου, ενώ θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στο κράτος από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης θα μειωθεί ο αριθμός των φυλακισμένων και θα αποσυμφορηθούν οι φυλακές, θα μειωθούν τα έσοδα του οργανωμένου εγκλήματος, θα περιοριστεί η προβληματική χρήση και θα μειωθεί η βλάβη, θα εξοικονομηθούν πόροι στα δικαστήρια και την αστυνομία, θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και το σημαντικότερο θα κατευθυνθούν οι πόροι στην πρόληψη, την έρευνα και την ενημέρωση. 
Η κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό, είναι φάρμακο και βοτάνι μαγικό!
Στις 10 Μάη (Global Marijuana March) βγείτε στους δρόμους και σπείρτε την αλήθεια! 

http://iliosporoi.net/

Η απαγόρευση της κάνναβης

Η απαγόρευση της κάνναβης άρχισε στις ΗΠΑ, και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τον μύθο ότι η κάνναβη είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φυτά στον κόσμο το δημιούργησαν και τον συντήρησαν τα μεγάλα βιομηχανικά συμφέροντα.
Όταν, στη δεκαετία του '30, οι νέες τεχνικές θερισμού και επεξεργασίας της κάνναβης έγιναν διαθέσιμες και οικονομικά ανεκτές, ο δρόμος για την μαζική πλέον παραγωγή κάνναβης άρχισε να ανοίγει. Η κάνναβη φαινόταν ότι θα κυριαρχούσε στην παγκόσμια αγορά και οι απίστευτες δυνατότητες εκμετάλλευσης που παρουσίαζε θα προκαλούσαν ''εκρηκτικές'' συνέπειες σ' ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Εκτός από την κατασκευή χαρτιού, οι δυνατές φυσικές ίνες του φυτού ήταν εξίσου ιδανικές για την παραγωγή υφασμάτων, πλαστικών ακόμα και εκρηκτικών. Ήδη είχε κατασκευαστεί το πρώτο «οργανικό» αυτοκίνητο (από ένα συνδυασμό κάνναβης και άλλων ετήσιων φυτών) από τον Henry Ford, το οποίο μάλιστα ''έκαιγε'' κάνναβη.
Η κάνναβη αποτελούσε πλέον μία μεγάλη απειλή. Οι μεγάλες χαρτοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες πετροχημικών θα έχαναν δισεκατομμύρια δολάρια.
Για κάποιους που εξακολουθούν να είναι δύσπιστοι, 
Η Κάνναβη έχει πάρα πολλές χρήσεις. Αδικείται από το γεγονός ότι έχει πάρει μόνο την ταυτότητα του ναρκωτικού.

Διατροφικό μέσο: Οι σπόροι της κάνναβης αποτελούν βασικό διατροφικό μέσο στο οποίο περιέχονται φυτικές πρωτεϊνες υψηλής ποιότητας και αμινοξέα που ενισχύουν το αμυντικό σύστημα απέναντι σε λοιμογόνους παράγοντες.

Θεραπευτικό μέσο: Η κάνναβη και τα παράγωγα της κατείχαν εξέχουσα θέση στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική σε όλη τη διάρκεια της γνωστής ιστορίας της ανθρωπότητας.

Ευφορικό μέσο: Οι ευφορικές δράσεις των παραγώγων της κάνναβης (μαριχουάνα και χασίς) υπερτερούν των αντίστοιχων του καπνού και του οινοπνεύματος και τα καθιστούν επίφοβους ανταγωνιστές τους. Η κάνναβη είναι η πλέον ατοξική απ' όλες τις ψυχοτρόπους ουσίες στον πλανήτη.

Ενέργεια: Η βιομάζα που παρέχεται απ' την κάνναβη μπορεί να μετατραπεί σε μεθάνιο, μεθανόλη ή υγρο καύσιμο πολλών οκτανίων (με μια διαδικασία που η πατέντα της ανήκει στην εταιρεία Mobil Oil), το οποίο έχει μικτρότερο κόστος από οποιοδήποτε άλλο και είναι ευεργετικό για το περιβάλλον.

Χαρτί: Το χαρτί που χρησιμοποιούσαν σε όλο τον κόσμο μέχρι τον 19ο αιώνα και προερχόταν απ' την κάνναβη είναι 50-100 φορές διαρκέστερο από οποιοδήποτε άλλο. Σε χαρτί από κάνναβη έχουν τυποωθεί όλα τα σημαντικά κείμενα που σφράγισαν τον νεότερο δυτικό πολιτισμό, από τη Βίβλο του Γουτεμβέργιου και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll, μέχρι και τις δύο πρώτες διατυπώσεις της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776.

Εξοπλισμός των πλοίων: Το 90% του εξοπλισμού όλων των πλοίων, από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα, οπότε εφευρέθηκα το ατμόπλοιο, κατασκευάζονταν από κάνναβη. Ολα τα πανιά, τα σχοινιά, οι χάρτες, τα ημερολόγια, τα βιβλία και οι σημαίες των πλοίων ήταν προϊόντα του "χόρτου"

Υφάσματα και υφαντά: Το 80% των υλών που χρησιμοποιούσε η ανθρωπότητα για να κατασκευάσει ρούχα, τέντες, λινά, κουβέρτες, πετσέτες, χαλιά, πάνες μωρών και πολλά άλλα, προέρχονταν απ' την κάνναβη.

Σχοινιά, νήματα, κορδόνια: Το 70-90% της παγκόσμιας παραγωγής των κάθε είδους σχοινιών, νημάτων και κορδονιών προέρχονταν απ' την κάνναβη, και ήταν 100% νακυκλώσιμα. Μετα την απαγόρευση της, το 1937, όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από μη ανακυκλώσιμα πετροχημικά προϊόντα που το μονοπώλιο τους είχε η εταιρεία DuPont, ύστερα από συμφωνία με τη γερμανική IG που κατείχε τις σχετικές πατέντες.

Καμβάδες ζωγραφικής: Ολες οι δημιουργίες των μεγάλων ζωγράφων, από τον Καραβάτζο μέχρι τον Βαν Γκονγκ, αποτυπώθηκαν σε καμβάδες φτιαγμένους από κάνναβη.

Χρώματα και Βαφές: Για χιλιάδες χρόνια, όλα σχεδόν τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος παράγονταν από κάνναβη ή περιείχαν λάδι από τους σπόρους της. Μετά το 1937, αυτές οι βαφές αντικαταστάθηκαν από πετροχημικά προϊόντα.

Κατασκευαστικό υλικό: Ο πολτός της κυτταρίνης που βγαίνει από την κάνναβη προσφέρει ένα άριστο οικοδομικό και κατασκευαστικό υλικό που είναι πρακτικό, φτηνό, ανθεκτικό στη φωτιά, με θαυμάσια θερμική και ηχητική μόνωση.


Συμμαχία "Αλλάξτε Πολιτική για τα Ναρκωτικά"